27 ianuarie 2008

Absolventii promotia 2009

Pentru absolventii promotia 2009,care nu au primit diploma de studii,se accepta la dosar si adeverinta( legalizata)emisa de unitatea de invatamant absolvita.Aceasta adeverinta va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere care va specifica obligativitatea de a completa dosarul cu diploma de studii(COPIE LEGALIZATA) in momentul in care solicitantul intra in posesia acesteia.