24 ianuarie 2011

Inscrierea in OTDR 2011

nscrierea in OTDR se face pe baza cererii de inscriere adresata presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea.


Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara si foaia matricola (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal 6 luni de la data emiterii) ;
c) certificat de sanatate fizica si psihica (depus in original si in termenul de valabilitate legal 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii ( policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de inscriere (copie);
f) dovada exercitarii profesiei, dupa cum urmeaza:
f1 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial : adeverinta conform modelului anexat;
f2 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent( SRL/LTD/CPI/PFA/s.a.) : copie CUI/CIF;
f3 ) pentru persoanele care nu isi desfasoara activitatea in tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere : declaratie notariala ca nu desfasoara activitati de tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere in OTDR, cu exceptia promotiei 2011, si dovada vechimii in profesia de tehnician dentar (unde este cazul);
g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2011 este in valoare de 1000 lei.
Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala) pentru care taxa de inscriere va fi in valoare de 200 lei. Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii 2011.
Cotizatia de membru este de 40 lei/luna.
Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere).

Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

Detalii si formulare gasiti pe site-ul oficial:www.otdr.ro.

Avizarea Certificatului de membru pe anul 2011

La prezentarea pentru obtinerea avizului anual, tehnicienii dentari vor face dovada:
1. locului de munca - adeverinta salariat (pentru angajati) sau CIF(CUI) - pentru independenti - daca acesta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara;
2. achitarii cotizatiei de membru de la data inscrierii pana la zi (copie OP pe care are aplicata stampila bancii);
3. participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2010- credite EPC acumulate (copie dupa certificate/diplome de la cursuri/evenimente/s.a acceptate prin Programul National de Educatie Profesionala Continua al OTDR).
Consiliul National al OTDR a aprobat, prin derogare de la prevederile Programul National de Educatie Profesionala Continua, reducerea numarului necesar de credite EPC aferente anului 2010 la jumatate din numarul de credite anuale prevazut in Programul de Educatie Profesionala Continua. Astfel, avizarea pe 2011 a Certificatului de Membru OTDR se face diferentiat:
- membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat minim 20 de credite EPC, respectiv 15 credite EPC (salariati) si 0(zero) credite EPC (pensionari, s.a.), vor primi aviz pentru tot anul 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011);
- membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat mai putin de 20 de credite EPC, respectiv mai putin de 15 credite EPC (salariati) vor primi aviz numai pentru Semestrul I 2011 (01.01.2011 - 30.06.2011), cu obligativitatea de a completa pana la 30.06.2011 numarul de credite aferent anului 2010, conditie de acordare in luna iulie 2011 a avizului pentru Sem II 2011 (01.07.2011 - 31.12.2011).
Membriilor OTDR care pana la 31.12.2010 au acumulat mai mult decat numarul maxim de credite EPC aferente anului 2010, li se reporteaza integral in anul 2011 numarul de credite EPC dobandite suplimentar.
Avizarea se efectueaza pe verso certificatului de membru, cu inscrierea urmatoarelor mentiuni: AVIZAT ANUL 2011,respectiv AVIZAT 1.01.2011-30.06.2011, AVIZAT 1.07.2011-31.12.2011, numarul de inregistrare din Registrul de avize, numarul de certificat, semnatura presedintelui si stampila CJ/CMB.
Pentru acordarea avizului 2012 membrii OTDR trebuie sa aibe acumulate numarul de credite aferente anului 2010 conform derogarii stabilite de Consiliul National pentru anul 2010 (20/15/5) plus numarul total de credite EPC aferente anului 2011 conform Programului national EPC( 40/30/10).
Completarea cererii de inscriere in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari este obligatorie pentru toti membrii OTDR.
Detalii si formulare gasiti pe site-ul oficial: www.otdr.ro

Cerere RUTD 2011

(se descarca de aici)