29 septembrie 2011

Depunere candidaturi Consilieri Judeteni si CMB

Depunerea candidaturilor pentru Consiliile Judetene,respectiv pentru Consiliul Municipal Bucuresti se face intre 13-26 septembrie(eventual cu prelungire pana pe data 3 octombrie)

Extras din REGULAMENTUL ELECTORAL 2011 al ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI din ROMANIA pentru alegerea organelor de conducere la nivel judetean - Consiliile judetene ale OTDR

Art.2. Dreptul la vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere teritoriale ale OTDR, il au numai tehnicienii dentari inscrisi in RUTD ca „membri activi”.

Dreptul de vot se exercită de catre tehnicianul dentar numai in judeţul pe raza caruia figureaza inscris in evidentele OTDR.

Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate si semnatura olograf.

Art.3. Fiecare tehnician dentar – membru activ, poate candida pentru oricare din funcţiile de conducere elective teritoriale, cu exceptia :

- persoanelor care anterior dobandirii calitatii de membru sau in calitate de membru OTDR, prin actiunile lor, au adus atingere profesiei, imaginii si scopului profesional al OTDR.

- persoanele care au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara.

- persoanele care detin functii de conducere in alte organizatii/asociatii profesionale/sindicale si/sau patronale de profil din Romania.

- persoanele care sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice.

Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu cele ale Art.25 din prezentul regulament.

Art.4. Organele de conducere ale OTDR la nivel judetean sunt :

a. Adunarea Generală Judeţeană (AGJ) care are rol electiv, formata din membrii activi si cotizanti care isi desfasoara activitatea pe raza judetului respectiv. AGJ alege prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum 2/3 din numarul total al membrilor inscrisi in RUTD ca membrii activi. In cazul in care se constata lipsa cvorumului la prima convocare, se va convoca o noua AGJ care poate avea loc in aceeasi zi cu prima sedinta, dar la ore diferite, si care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple, indiferent de numarul membrilor prezenti.

b. Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti (CJ/ CMB), functioneaza ca organ reprezentativ si executiv al OTDR.

CJ/CMB are un numar de membrii proportional cu numarul de tehnicieni – membri activi, astfel:

- pana la 30 membri – CJ are 5 membri;

- peste 30 membri – CJ poate avea pana la 11 membri (obligatoriu numar impar). Numarul acestora urmeaza a fi stabilit de catre AGJ, prin vot deschis exprimat inaintea alegerilor membrilor CJ, in functie de numarul candidatilor;

- CMB are 11 membri.

Membri CJ/CMB sunt alesi de catre AGJ/AGMB.

c. Biroul Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.

CJ/CMB vor alege dintre membri sai un birou executiv format din presedinte, doi vicepresedinti si un secretar.

Nu pot candida la functia de Presedinte CJ/CMB persoanele care au implinit varsta legala de pensionare.

Art.25. Au dreptul de a fi aleşi in Consiliile Judetene/CMB ale OTDR tehnicieni dentari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- tehnician dentar – „membru activ” la data de 1.07.2011;

- tehnician dentar cu o vechime de minim 5 ani neintrerupti in profesie;

- nu au suferit vreo condamnare penală sau civila in legatura cu profesia.

- nu se incadreaza in categoria personelor mentionate la Art.3 din prezentul regulament.

Art.26. Candidaturile vor fi adresate presedintelui CEJ/CEMB in termen - conform calendarului electoral. In situatia in care pana la termenul stabilit nu se constitue CEJ, candidaturile vor fi adresate presedintelui CEC, iar CEC va prelua toate prerogativele CEJ-ului in cauza.

Art.27. Dosarul pentru candidatura va cuprinde:

a) solicitare de candidatura (scrisoare de intentie): nume, prenume, domiciliu, C.I./B.I.,CNP, locul de munca, forma de exercitare a profesiei (independent/angajat), date de contact, Consiliul Judetean pentru care candideaza, s.a;

b) declaratie pe proprie raspundere ca nu incalca prev. Art. 3 din prezentul regulament.

c) curriculum vitae;

Art.28. Comisiile Electorale Judetene, sau dupa caz, CEC vor verifica dosarele de inscriere ale candidatilor si vor inscrie in listele de candidatura pe acelea care indeplinesc conditiile legale.

Art.29. Contestaţiile se depun astfel:

- Impotriva candidaturilor - in termen de 2 zile de la data publicarii pe site a listelor.

- Contestatii impotriva oricaror acte si fapte legate de procesul electoral (votare, numarare, validare, etc) se depun in termen de maxim 24 ore de la momentul constatarii actelor/faptelor contestate.

Contestatiile se depun in scris, motivat, insotite, dupa caz, de probatoriu, la CEJ/CEMB care le va transmite de urgenta, spre solutionare catre CEC.

Contestatiile se solutioneaza de catre CEC, in termen de :

- 24 h de la data primirii de catre CEC a contestatiei si documentelor aferente in cazul contestatiilor ce privesc candidatura.

- In maxim 12 ore, de la primirea contestatiei, in celelate cazuri.

Contestatiile impotriva deciziei de respingere a candidaturii se fac in termen de 24 de ore de la publicarea/comunicarea deciziei de respingere, se depun la CEJ/CEMB, se solutioneaza de catre CEC in termen de 24 de ore si se transmite rezolutia catre comisia electorala judeteana/CEMB la care a fost depusa candidatura.

Art.30. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, precum şi a termenului de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, CEC/CEJ/CEMB încheie un proces verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art.31. Listele finale cuprinzând candidaturile vor fi trimise de CEJ/CEMB, împreună cu o copie a procesului verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, la CEC si vor fi facute publice pe site-ul OTDR.

16 august 2011

Anunt alegeri Consilii Judetene ale OTDR

In data de 29 octombrie 2011 vor avea loc Adunarile Generale Judetene extraordinare, respectiv a municipiului Bucuresti, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
1.Alegerea membrilor Consiliilor Judetene, respectiv a Consiliului municipiului Bucuresti.
2. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala (AGN) 2012

Dreptul la vot, precum si dreptul de a fi ales , il au numai tehnicienii dentari inscrisi in RUTD (revizuit in luna iulie 2011) ca membri activi. Dreptul de vot se exercită de catre tehnicianul dentar numai in judeţul pe raza caruia figureaza inscris in evidentele OTDR. Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate si semnatura olograf.
In vederea organizarii alegerilor organelor de conducere a nivel judetean se vor infiinta Comisia Electorala Centrala (CEC) si Comisiile Electorale Judetene (CEJ/CEMB), iar depunerea candidaturilor pentru aceste comisii se va face pana la data de 1 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor REGULAMENTULUI ELECTORAL 2011 al ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI din ROMANIA pentru alegerea organelor de conducere la nivel judetean - Consiliile judetene ale OTDR, aprobat de Consiliul National al OTDR si publicat pe site - sectiunea „Informatii”.
Candidaturile:
1. Pentru Comisia Electorala Centrala se depun (se trimit) direct la sediul central al OTDR, str. Ilarie Chendi nr. 2, sector 2, Bucuresti - Fan Curier (plata la destinatie)
2. Pentru Comisiile Electorale Judetene se depun la Presedintii CJ/CMB care le vor verifica, inregistra si apoi le vor trimite in termen de 48 ore la sediul central - Fan Curier


,,Regulamentul Electoral 2011 al OTDR" il gasiti publicat pe site-ul OTDR in sectiunea ,,INFORMATII"


11 iulie 2011

SNTD-Mamaia 2011Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania organizeaza prima editie a
,,Simpozionului National de Tehnica
Dentara- Mamaia 2011".
 • Perioada: 23-24 septembrie 2011
 • Locatie: Pavilionul Expozitional Mamaia
 • Taxa de participare :170 lei
 • 20 credite EPC
Informatii detaliate in curand!

3 iulie 2011

Anunt important

Participantii la cursul: ,,Coroane ceramice pe suport de zirconiu si
suprastructuri pe implanturi''din 4 aprilie 2011 - Constanta
; precum si participantii la ,,Zilele tehnicii dentare " Sinaia- 2011: sunt invitati la sediul OTDR din Constanta sa-si ridice diplomele.

Program: luni 16.00-18.00
joi 16.00-18.oo

25 mai 2011

Calendarul EPC

Pe site-ul OTDR este public
"Calendarul cursurilor creditate de OTDR"
pana la aceasta data. Acesta va fi permanent actualizat pe masura ce vor fi creditate noi cursuri.
Detalii suplimentare (ex.: sali,inscriere, numar de participanti, etc.) puteti obtine de la Presedintii Consiliilor Judetene ale OTDR.

9 mai 2011

Realizarea protezelor dentare totale sau partiale prin tehnica injectarii


In cadrul Programului National de Educatie Profesionala Continua al OTDR,in colaborare cu New York Dental, furnizor acreditat,se desfasora evenimentul:
,,Realizarea protezelor dentare totale sau partiale prin tehnica turnarii/injectarii"
creditat cu 12 credite EPC si sustinut de tehnicianul demonstrator Radu Banc in laboratorul dentar al New York Dental.
Cursul este de 1 zi si se desfasoara in data de 11 iunie 2011.

Vezi brosura eveniment

.

3 mai 2011

,,Proteze scheletate,atasamente si tehnici de frezaj"

In cadrul Programului National de Educatie Profesionala Continua al OTDR,in colaborare cu Doriot Dent,furnizor acreditat,se desfasora evenimentul:
,,Proteze scheletate,atasamente si tehnici de frezaj"

creditat de OTDR cu 15 puncte EPC si sustinut de MTD Sigfried Förster (trainer al firmei Bego, Germania).

-CLUJ -3 mai 2011
Vezi brosura eveniment

-SIBIU -4 mai 2011
Vezi brosura eveniment

-BUCURESTI -5 mai 2011
Vezi brosura eveniment

14 aprilie 2011

*Programul ZTD cu manifestarile aferente


(pentru a mari dati click pe imagine)


 • Perioada: 28-30 aprilie 2011
 • Locatie: Sinaia- Centrul International de Conferinte Casino
 • Credite: 20 puncte EPC.
 • Taxa de participare: 250 lei si se poate plati in contul OTDR: RO98BRDE080SV77486420800 sucursala Brasov,pana in data de 30.04.2011 , iar dupa aceasta data se poate plati la secretariatul evenimentului doar in zilele de 28 si 29 aprilie 2011.(detalii)
 • Concursul profesional editia a V-a (detalii)
 • Cazare Sinaia ZTD 2011 (detalii)
 • Campionatul de fotbal ZTD 2011(detalii)

11 aprilie 2011

*AGN a OTDR 2011

In conformitate cu prevederile Legii 96/2007 republicata si in conformitate cu prevederile Statutului si ale Regulamentului de Organizare si Functionare, Presedintele Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania convoaca reprezentantii alesi de Adunarile Generale Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, la ADUNAREA GENERALA NATIONALA ordinara a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, in data de 30 aprilie 2011, orele 12.00, in Centrul International de Conferinte ,,Casino" Sinaia.

Detalii despre materialele aferente Ordinei de zi a AGN 2011 gasiti accesand urmatorul link:
www.otdr.ro

*Reprezentantii constanteni la AGN 2011


NR.

CRT.

NUME PRENUME

NR.

CERT.

1

APSELIM SEILA

1150

2

ARON DANIELA

147

3

BALAITA FLORENTINA

334

4

BANARU GHEORGHE

1860

5

BARATA MARIAN-CORNELIU

143

6

BARBUTA CORNELIU

494

7

BOGDAN GEORGETA

342

8

BOZA POPA-NICOLETA

499

9

BUTNARIU SIMONA

158

10

BUTUSAN ELENA

1036

11

BUTUSAN NICULAE

1035

12

DAMIAN PAULA-MARIA

1039

13

DAVID (ALDEA) GEORGIANA

1028

14

DEAK EUGEN-IOSIF

3220

15

DILANCEA TUDORA

333

16

DOBROIU IULIAN

505

17

DOROBANTU VICTORITA

1056

18

DRAGOI LAURA

149

19

DRAGOMIR RADA (IOVI)

154

20

DRAGOS IONUT

2949

21

DUMITRESCU MIRCEA

2465

22

DUMITRIU MARIA-ELENA

1839

23

DUMITRU STELIAN

155

24

ENACHE EMIL-FLORIN

1883

25

FACALAU LEONARD-MARIUS

338

26

FEODOROV LUMINITA-NARCISA

3655

27

FERNINGHEL ANGELA-KRISTINA

506

28

FIERARU MIHAELA

2909

29

FRANGETI LOREDANA

1842

30

FUDULI AURICA

1879

31

GHEORGHE LIDIA-EULA

1032

32

GICA TANASE

496

33

GRAURE MARIA

1840

34

HASOTI SORIN

1049

35

ILGHE CRISTIAN

3791

36

ILIE ALINA

3828

37

ILIESCU MIHAI-ALEXANDRU

144

38

ION CORNELIA

1053

39

ION MIHAI

2457

40

IORDANESCU DANIEL

150

41

IOSIF LOREDANA-FLORENTINA

1856

42

LIPNIC ION

331

43

MACOVEI ADRIANA

339

44

MANEA MARIA

340

45

MANOLESCU DANIEL

1047

46

MANOLESCU ELENA-GEORGETA-EUGENIA

1046

47

MATEI LUCIAN

325

48

MOSTEANU ELENA-LAURA

1029

49

MUNTEANU CORINA

1050

50

MURADASIL FERHAN-EMEL

1037

51

NOVAC IONUT

1045

52

PANA SIMONA

146

53

PASCU IRINA

157

54

POPP EUGEN

3074

55

PUSCASU RALUCA

2453

56

RAUTCHI GABRIELA

336

57

SANDU VALENTINA

1845

58

SULEA ION

148

59

TESU FLORELA-GABRIELA

2521

60

VARGA SIMONA ZAMFIRA

337

61

VOINEA CALIN-MARIUS

2616

62

ZANFIR MARINELA

159

22 martie 2011

CAZARI SINAIA pentru ZTD 2011

Varianta 1. Se pot face rezervari prin AGENTIA IDM TOUR la urmatoarele numere de telefon:


0720 100280

021 317 31 39


Oferta agentiei:


1. Hotel Sinaia 3*

Tarif/camera single/ noapte cu mic dejun inclus = 160 lei

Tarif/camera dubla in regim single/ noapte cu mic dejun inclus = 175 lei

Tarif/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus = 210 lei

2. Hotel New Montana 4*

Tarif/camera dubla in regim single/ noapte cu mic dejun inclus = 60 euro

Tarif/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus = 68 euro

3. Hotel Palace 3*

Tarif/camera dubla in regim single/ noapte cu mic dejun inclus = 150 lei

Tarif/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus = 195 lei

4. Hotel Palace 4*

Tarif/camera single/ noapte cu mic dejun inclus = 195 lei

Tarif/camera dubla in regim single/ noapte cu mic dejun inclus = 205 lei

Tarif/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus = 240 lei

5. Vila Splendid 3*

Tarif/camera single/ noapte cu mic dejun inclus = 65 lei

Tarif/camera dubla/noapte cu mic dejun inclus = 130 lei

6. Hotel Irish House 3*

Tarif/camera dubla / noapte cu mic dejun inclus = 145 lei


1. tarifele includ mic dejun si TVA

2. Tarifele nu includ: taxa de statiune 5% din valoarea primei nopti de cazare si taxa salvamont = 5 lei/persoana.Varianta 2 Hotel Caraiman 2*

Camera dubla 139 lei/zi mic dejun inclus

Camera single 100 lei/zi mic dejun inclus

Tarifele nu includ taxa de statiune si taxa salvamont.

Pentru rezervari: d-na Oana Banc: 0744505961 (dupa data de 28.03.2011)

ZTD 2011-Concurs Profesional editia aV-a

Tema: Estetica complexǎ a protezelor totale

Data şi locul desfăşurării : 28.04 -30.04.2011 Sinaia Cazino


Cu ocazia ,,Zilelor Tehnicii Dentare", OTDR si ANTD organizeazǎ o competiţie profesională a tehnicienilor dentari.


Tema concursului: Estetica complexǎ a protezelor totale. Reabilitarea maxilarului şi a mandibulei prin proteze totale acrilice, cu montări individualizate, atipice. Se recomandă efecte speciale (coloratii, incrustaţii, etc.) Pacientul are vârsta de peste 60 de ani. Modelele se prezintă montate obligatoriu in articulator de cel putin categorie medie. Cazul edentaţiei se alege de către concurent din laboratorul propriu.


Modelele se aleg in asa fel incit lucrarea definitiva sa poata fi reasezata pe modelul duplicat( fara retentivitati)


Criteriile de evaluare ale lucrărilor vor fi :
-exactitatea lucrǎrii pe model,

-raportul ocluzal,

-estetica completǎ,

-creativitatea lucrǎrii,

-armonia şi aspectul natural al lucrǎrii.

Juriul analizează lucrarile in cea de a doua zi a evenimentului 29.04.2011.


Predarea lucrǎrilor se face in data de: 28.04.2011, pina in orele 15.00. la secretariatul ZTD.


In cadrul evenimentului se organizează şi un concurs al diferitelor "opere fanteziste" care sunt executate cu ajutorul tehnologiilor şi materialelor utilizate în tehnica dentara.


Publicarea rezultatului şi premierea se fac în cadrul Cinei Festive din data de 29.04.2011.


Atenţie: tehnicianul dentar care se înscrie la concurs trebuie să fie obligatoriu membruOTDR, şi să nu fi fost/să nu fie tehnician demonstrator.


Informaţii: Doamna Dobrai Angela, Comisia Profesionala a OTDR - Presedinte


Telefon: 0732731531


13 martie 2011

Zilele Tehnicii Dentare 2011
Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania in parteneriat cu Asociatia Nationala a Tehnicienilor Dentari va invita sa participati la editia a XI-a a evenimentului devenit traditie a tehnicienilor dentari din Romania:

,,ZILELE TEHNICII DENTARE"

ce va avea loc la Centrul International de Conferinte Casino SINAIA in perioada 28-30 aprilie 2011

Evenimentul este inclus in programul de Educatie Profesionala Continua al OTDR si este creditat cu 20 credite EPC.

Taxa de participare este de 250 ron si se poate achita in contul OTDR:

RO98BRDE080SV77486420800

Sucursala Brasov

pana in data de 30.04.2011 si la secretariatul evenimentului doar in zilele de 28 si 29 aprilie 2011.

Ulterior vom publica informatii despre: cazare, concursul profesional , cina festiva.


Curs creditat EPC la Constanta

In cadrul Programului National de Educatie Profesionala Continua al OTDR, in colaborare cu Doriot Dent, furnizor acreditat, se desfasoara evenimentul:
,,Coroane ceramice pe suport de zirconiu si
suprastructuri pe implanturi''

creditat de OTDR cu 10 puncte EPC .
Evenimentul se desfasoara luni, 04.04.2011, in Sala de Conferinte a hotelului Ibis, Str. Mircea cel Batran, nr. 39B-41, Constanta, intre orele 10-17 si are urmatorul program:

PARTEA I- TEHN. DENTAR GABRIEL GHERMAN
Tehnica CAD-Cam si avantajele utilizarii oxidului de zirconiu

PARTEA a II-a: TEHN. DENTAR GABRIEL GHERMAN
Estetica, economie si inovatie cu LOVE, noua ceramica 2 in 1, Degudent

PARTEA A III-A: TEHNICIAN DENTAR GABRIEL GHERMAN
Supra-structuri pe Implante

Taxa de participare in valoare de 75 ron/ participant se achita la reprezentantii OTDR aflati la eveniment.
Va rugam sa va confirmati participarea prin email: doriotdent@gmail.com, la tel: 0257 254638;
0726 723 940 sau la d-na Alina Damian 0733440434 pâna în 20.03. 2011. Participarea se face in ordinea inscrierii. Locuri limitate.
(flyer eveniment)

22 februarie 2011

CONVOCATOR


 

PRESEDINTELE

ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

cu sediul in Bucuresti, str. Ilarie Chendi Nr.2, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si ROF-ul OTDR, convoaca Adunarea Generala Ordinara Judeteana a tehnicienilor dentari – membrii OTDR din Judetul Constanta pentru data de 12.03.2011, ora 11,00.

Lucrarile adunarii generale judetene se vor desfasura in Orasul Constanta,

HOTEL
MARIA

(SALA Polivalenta-et.3)

b-dul 1 Decembrie 1918, nr.2D (intrarea din strada Traian-restaurant Crama)

La adunarea generala judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membrii OTDR cotizanti, inscrisi in RUTD 2010 revizuit la 31.12.2010 (publicat pe siteul www.otdr.ro in luna februarie 2011).

Adunarea Generala Ordinara Judeteana a tehnicienilor dentari – membrii OTDR, va avea urmatoarea ordine de zi:

Alegerea reprezentantilor tehnicienilor dentari - membrii OTDR, la Adunarea Generala Nationala a ODTR 2011

Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70  din ROF.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala judeteana este convocata, in data de 12.03.2011 ora 13,00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare.

PRESEDINTE OTDR

DOMBAI ATTILA CSABA

Prin mandatar,


Presedinte

Pana Simona

Consiliul Judetean Constanta
al  OTDR

24 ianuarie 2011

Inscrierea in OTDR 2011

nscrierea in OTDR se face pe baza cererii de inscriere adresata presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea.


Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara si foaia matricola (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal 6 luni de la data emiterii) ;
c) certificat de sanatate fizica si psihica (depus in original si in termenul de valabilitate legal 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii ( policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de inscriere (copie);
f) dovada exercitarii profesiei, dupa cum urmeaza:
f1 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial : adeverinta conform modelului anexat;
f2 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent( SRL/LTD/CPI/PFA/s.a.) : copie CUI/CIF;
f3 ) pentru persoanele care nu isi desfasoara activitatea in tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere : declaratie notariala ca nu desfasoara activitati de tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere in OTDR, cu exceptia promotiei 2011, si dovada vechimii in profesia de tehnician dentar (unde este cazul);
g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2011 este in valoare de 1000 lei.
Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala) pentru care taxa de inscriere va fi in valoare de 200 lei. Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii 2011.
Cotizatia de membru este de 40 lei/luna.
Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere).

Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

Detalii si formulare gasiti pe site-ul oficial:www.otdr.ro.