26 ianuarie 2016

”PROTETICA SUPRAIMPLANTARĂ - PARTICULARITĂȚI, TENDINȚE, INOVAȚII”
 Consiliul Județean Constanța al OTDR și Firma BREDENT Medical România (furnizor acreditat) organizează sâmbătă 05 martie 2016, ora 10.00, în Constanța,la Hotel Ibis (sala Ovidiu), din str.Mircea cel Bătrân, nr. 39B-41,cursul (expunere teoretică - 6h):

”PROTETICA SUPRAIMPLANTARĂ - PARTICULARITĂȚI, TENDINȚE, INOVAȚII”
 susținut de tehnician dentar Vasile Băcilă
    Evenimentul este creditat de către OTDR cu 15 EPC, iar taxa de participare este 170 lei.
    Înscrierile se fac la CJ Constanța al OTDR prin SMS- telefon: 0733.440.434
    Taxa de participare se încasează la secretariat, după încheierea cursului.
    La secretariatul evenimentului se va putea încasa taxa de înscriere pentru EPC prin revista ”das dental labor România” 2016, în valoare de 190 lei/persoană.
   Participarea se face în ordinea înscrierii, numărul de locuri fiind limitat.

16 ianuarie 2016

AVIZAREA Certificatului de membru al OTDR pentru anul 2016


 
 
 
 
PERIOADA DE AVIZARE: 01.01.2016-31.03.2016
Valabilitatea avizului solicitat si obtinut in perioada 01.01.2016-31.03.2016 este pentru intregul an 2016
                    Valabilitatea avizului solicitat si obtinut dupa 01.04.2016 este de la data solicitarii pana la 31.12.2016
 
La prezentarea pentru obtinerea avizului se va completa cererea RUTD/ 2016 (conform modelului atasat si disponibil pe site) la care vor  anexa urmatoarele:
 
(1). dovada locului de munca astfel:
 
  a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial:
  a1)   pentru salariati in institutiile publice (de stat): Adeverinta de la angajator
 (conform modelului disponibil pe site) sau Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) - eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare, semnatura si stampila angajator) - valabilitate 30 zile de la data eliberarii
   a2)  pentru salariati in institutii private:  Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) – eliberat de Angajator (cu nr., data de inregistrare, semnatura si stampila angajator - valabilitate 30 zile de la data eliberarii
·      Incadrarea in munca (functia) trebuie sa fie de tehnician dentar si nu de: tehnician protezist ortezist, confectioner proteze, director, asistent, etc. deoarece se solicita autorizarea profesiei de tehnician dentar
 
 b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (titulari SRL/LTD/CTD/PFA- colaborator in interiorul profesiei):
 
 b1)   CTD/LTD/PFA-colaborator (in interiorul profesiei):
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme),
- Declaratia 070 (daca s-a facut inregistrarea fiscala in 2015/2016 sau s-au facut modificari in  2015/2016) / Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF).
Se refera la situatia in care s-au emis avize si autorizatii de catre OTDR, dar nu s-au prezentat inregistrarile fiscale facute in cursul anului 2015.  In aceste situatii trebuie sa prezinte obligatoriu copie dupa CIF.
b2)   SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) cu numar si  data de inregistrare, semnatura si stampila angajator-valabilitate 30 zile de la data eliberarii din care sa reiasa ca  solicitantul este angajat in  functia de tehnician dentar.
 
 c1) Titularii CTD/LTD care sunt si angajati cu contract individual de munca, in functia de tehnician dentar, in propriul laborator/cabinet de tehnica dentara, trebuie sa prezinte si Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – cu numar si data de inregistrare, semnatura si stampila angajator-valabilitate 30 zile de la data eliberarii.
 
c2) Asociatii/administratorii SRL-urilor-tehnicieni dentari- care au drept de punere pe piata a DMUC in cadrul laboratorului, trebuie sa prezinte dovada ca sunt angajati cu contract individual de munca, in functia de tehnician dentar, pentru a se putea tine o evidenta a experientei profesionale a tehnicienilor dentari, avand in vedere ca activitatea profesionala de tehnician dentar reglementata prin legea speciala nr.96/2007 republicata este diferita de cea de administrator/asociat al unei societati comerciale desfasurata in temeiul legii nr.31/1990.
 
* Pentru persoanele cu handicap  - copie dupa Certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala (daca nu se afla deja depusa la dosar).
** Pentru pensionarii in activitatecopie dupa Decizia de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar),  nu dupa cuponul de pensie.
 
Nota: Nu se acorda avizul/2016 pe Certificatul de membru tehnicienilor dentari care nu fac dovada ca desfasoara activitati de tehnica dentara.
Se refera la situatiile in care nu se exercita profesia sau locul de munca nu este conform formelor de exercitare a profesiei prevazute de legea 96/2007r si de Regulamentul formelor independente de exercitare a profesiei de tehnician dentar (de exemplu: tehnician dentar angajat la CMI s.a.m.d).
 
(2). dovada achitarii cotizatiei de membru si, dupa caz, a taxei de schimbare de status, astfel :
 
- pentru membrii care solicita aviz/2016 in perioada de avizare stabilita (01.01. 2016 -31.03. 2016) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei/ 2015 si, dupa caz, a taxei de schimbare de status, pe care este aplicata stampila bancii.
- pentru membrii care solicita aviz/ 2016 dupa perioada de avizare stabilita (01.01. 2016-31.03. 2016) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei la ,,zi’’ si, dupa caz, a taxei de schimbare de status, pe care este aplicata stampila bancii.
·      Pentru orice plati facute dupa 1.01.2016 sau platile facute de catre alte persoane trebuie trimise copii ale OP-urilor pentru identificare.
·      taxa de schimbare de status o au de achitat numai cei care au avut status de „ membru suspendat” (100 lei)
    
  (3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua.
 
 In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care au  participat, la sediul central  se vor trimite copii dupa aceste diplome.
  Creditele EPC pentru cursuri/evenimente/s.a din UE vor fi atribuite la sediul central al OTDR numai dupa verificarea veridicitatii cursurilor si numai dupa aceea se vor comunica catre CJ si se va acorda avizul .
  • daca in perioada de avizare  se constata o diferenta de pana la 5 credite EPC (inclusiv) - se acorda avizul/2016 fara recuperarea acestor credite.
  • dupa perioada de avizare, daca se constata o diferenta de pana la 5 credite EPC (inclusiv) - se acorda avizul/2016 - cu recuperarea acestor credite.
  • Pentru restantele la credite se face cerere de recuperare. Avizul se acorda numai dupa solutionarea cererii. Se poate face cerere de maximum 2 ori.
  • Diplomele de participare la cursurile din UE (indiferent de numarul acestora) se vor credita cu 10 credite EPC
       (4). Copie C.I. valabila;- numai daca aceasta s-a schimbat si nu exista la dosar. Daca este cazul si documentele care sa ateste schimbarea numelui (casatorie, divort etc) fata de cel din cererea de inscriere
 
(5) Pentru cei care exercita profesia in regim independent (CTD/LTD/PFA-colaborator etc) si pentru titulari SRL: detinerea (sau dovada depunerii dosarului/a completarilor solicitate) avizului formei de exercitare si, dupa caz, a autorizatiei laboratorului de tehnica dentara in cadrul caruia solicitantul isi desfasoara activitatea, eliberate de catre OTDR. 
 Nu se acorda avizul celor care detin laboratoare (SRL/LTD/CTD etc) dar nu au obtinut documentele/depus dosarul de autorizare de la OTDR. Avizarea Certificatului se poate face concomitent cu depunerea dosarului de avizare.
 
Tehnicienilor dentari care din diverse motive nu solicita avizul aferent anului 2016 in perioada 01.01.2016-31.03.2016 li se poate acorda avizul pe Certificatul de membru numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor, valabilitatea avizului fiind de la momentul solicitarii pana la 31.12. 2016.
 
 
 Programul de lucru la biroul din Bd.Tomis, nr.218, bl. TD5, etaj 2, camerele 8-9,Constanta este luni si joi, de la 16.00-18.00.

In cazul in care sunt nelamuriri va rugam sa sunati la telefon:  0733440434

11 ianuarie 2016

Curs București 30.01.2016


  Consiliul Municipiului București al OTDR și firma SDA Medical Dental Clinic SRL (furnizor acreditat) -organizează sâmbătă, 30 ianuarie 2016, ora 10.00, în București, la Hotel Internațional Bucharest (sala Panoramic), din str. Căuzași, nr. 27,cursul (expunere teoretică - 6h):

’SISTEM CRANIO MANDIBULAR – OCLUZIE – partea a II-a‘’ susținut de Tehnician Dentar Andi DRĂGUȘ.
  Evenimentul este creditat de către OTDR cu 15 EPC

  Taxa de participare: 170 lei

  Înscrierile se fac prin SMS la D-l Costea Ștefan,Telefon: 0733.440.431 sau la 0213.1121.94 în zilele de Luni, Miercuri și Joi între orele 18.00-20.00.

  Taxa de participare se încasează la secretariat, după încheierea cursului.

  La secretariatul evenimentului se va putea încasa taxa de înscriere pentru EPC prin revista ”das dental labor România” 2016, în valoare de 190 lei/persoană.

  Participarea se face în ordinea înscrierii, numărul de locuri fiind limitat.