27 februarie 2012

AGN 2012-Depunere candidaturi Consiliul National

Adunarea Generala Nationala electiva a OTDR - Bucuresti, 31 martie 2012, va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului National al OTDR, mandatul 2012-2016 .

Candidaturile se depun in perioada 27.02- 06.03.2012. Conditiile si modalitatea de depunere a candidaturilor se regasesc pe site www.otdr.ro - in "Regulamentul electoral 2012" si in "Calendarul electoral".
In sectiunea "Informatii" se gaseste un model (orientativ) de "Scrisoare de intentie". pentru candidatii la functia de Consilier National (titular sau supleant).

Anunt-Comisia de prezenta si numarare a voturilor

In vederea organizarii Adunarii Generale Nationale elective a OTDR - Bucuresti 31 martie 2012, care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului National al OTDR, se va constitui "Comisia de prezenta si numarare a voturilor" care va fi subordonata Comisiei Electorale Centrale a OTDR
Tehnicienii dentari care sunt interesati sa faca parte din aceasta comisie isi vor exprima interesul, in scris, pe adresa de e-mail office@otdr.ro, pana in data de 15.03.2012.
Conditii :
-au drept de vot conform Regulamentului electoral 2012 al OTDR;
- nu candideaza pentru functia de membru al Consiliului National al OTDR si nu sunt sot/sotie, rude sau angajati ai candidatilor;
- disponibilitate de a participa la instruirea privind procedurile electorale ale OTDR:
- disponibilitate de a sta in Bucuresti in perioada 29 martie - 3 aprilie 2012;
Comisia de prezenta si numarare a voturilor va fi compusa din 24 membrii care vor fi admisi in ordinea depunerii solicitarilor si numai dupa ce se constata indeplinirea conditiilor enuntate anterior. Membrii acestei comisii vor fi retribuiti, iar in urma participarii la procesul de instruire vor beneficia de credite EPC. Dupa caz, se poate asigura cazare/masa.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa: d-nei Dana Aron- Secretar al Comisiei Electorale Centrale la telefon: 0745175547
Biroul Executiv al OTDR