27 ianuarie 2010

Acasa

*Incepand cu ianuarie 2010 in documentul de depunere la banca a cotizatiei trebuie specificat numele , prenumele si CNP-ul membrului OTDR pentru care se face depunerea,precum si perioada pentru care se face plata. [detalii…]

*Avizarea pe anul 2010 se face in primele 3 luni ale anului. [detalii…]

*Inscrierea in OTDR din ianuarie 2010. [detalii…]

*Cerere de inscriere in OTDR. [detalii…]

*Programul National de Pregatire Profesionala […] 40 credite EPC (Educatie profesionala continua). [detalii…]

*S-a schimbat numarul de telefon mobil al CJ Constanta al OTDR.:
tel.mobil: 073344043.

*Cerinte esentiale prevazute in anexa nr.1dinH.G. 911/2005(anexa nr.1 din H.G. 54/2007,dupa data de 21.03.2010) ,prvind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale[....] Certificatul de Conformitate .[detalii...]

*Pentru a usura accesul la informatie si pentru a tine pasul cu schimbarile legislative, membrii OTDR Constanta vor primi periodic, pe adresele de e-mail, buletine legislative-juridice. Acestea vor fi trimise in format electronic de pe : otdrct@gmail.com ,sau vor putea fi ridicate de la sediu lunea si joia intre orele 16.00-19.00.

*S-au reluat inscrierile in OTDR. [detalii...]

*Ca raspuns la solicitarile membrilor,Conducerea OTDR a mai deschis un cont in care se poate depune contravaloarea cotizatiei sau a taxei de inscriere.Mentionam ca nu se percepe comision la depunere in acest cont:
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800,BRD Brasov. [detalii...]

*Vineri, 6 noiembrie a avut loc Sedinta de informare si socializare a membrilor OTDR Constanta. [detalii...]

*Incepand cu data de 05.10.2009 sediul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania s-a mutat[...]in str.ILARIE CHENDI, nr. 2, sector 2, Bucuresti.
[detalii...]

* In data de 26 septembrie 2009 a avut loc la Hotel Armonia din Bucuresti, Sedinta extraordinara a Consiliului National al OTDR, in cadrul careia Presedinta OTDR,doamna Alina Ramona Moldovan a fost suspendata din functie. [detalii...]

*În conformitate cu deciziile luate de Biroul Executiv , vă aducem la cunoştinţă că în vederea revizuirii Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari – RUTD, este necesară completarea dosarelor membrilor OTDR cu următoarele documente:A.Pentru profesie:foaie matricolă [...] adeverinta de vechime in profesie. [detalii]

*Decizia Biroului Executiv al OTDR cu privire la revizuirea RUTD. [detalii...]

*Regulamentul de organizare si functionare al OTDR [...] Art. 1. Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, se organizeaza si functioneaza în baza Legii nr 96/2007. [detalii...]

*Codul de etica si deontologie a profesiei de technician dentar […] reprezinta un set de reguli si principia de etica si deontologie menite sa constituie regulamentul cadru de conduit al tehnicianului dentar. [detalii…]

* In sedinta Consiliului National al OTDR din 24-26 noiembrie 2008 au fost adoptate urmatoarele :
Referitor la taxa de inscriere si cotizatia lunara
[...]Referitor la membrii OTDR care pot beneficia de reduceri.
[detalii...]

*Decizia Biroului Executiv[...]Art. 1. Biroul Executiv, constatand ca pana la data de 07.11.2008 un numar de tehnicieni dentari, membri ai OTDR, au cotizatii restante de peste 3 luni decide […]. [detalii...]

*Actualizare cod CAEN. [detalii...]

* A fost emisa Ordonanta de Urgenta a Guvernului referitoare la vanzarea spatiilor
proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. [detalii...]

*Informatii de interes general pentru tehnicienii dentari gasiti pe site-ul oficial al OTDR. [detalii...]

* Pentru absolventii promotia 2009,care nu au primit diploma de studii,se accepta la dosar si adeverinta( legalizata)emisa de unitatea de invatamant absolvita. [detalii...]

*Informatii despre inscrierea in OTDR [detalii...]

*Consiliul Judetean al OTDR Constanta:componenta si contact [detalii...]

*Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania a fost republicata*) in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269, din 24.04.2009. [detalii...]

*Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania. [detalii…]
26 ianuarie 2010

Anunt important!

Incepand cu ianuarie 2010, pe documentul de depunere la banca a cotizatiilor trebuie sa figureze in mod OBLIGATORIU numele si CNP-ul persoanei pentru care se face respectiva depunere (plata).
exemplu:
1) Dl. Popescu Bogdan depune la banca pentru sotia/verisoara/colega/etc. sa suma de 120 ron reprezentand (scopul platii) : cotizatie OTDR ian + febr. + martie 2010 pentru POPESCU MARIA - CNP 2620911400588
sau
2) Dl Popescu Bogdan isi plateste singur propria cotizatie astfel: depune la banca suma de 120 ron reprezentand (scopul platii): cotizatie OTDR ian + febr + martie 2010 pentru POPESCU BOGDAN - CNP 1650815300522
In cazul nerespectarii acestei proceduri, OTDR nu isi asuma responsabilitatea si consecintele rezultate din eventualele neconcordante.


Biroul Executiv al OTDR

18 ianuarie 2010

Cerere de inscriere in OTDR
Cererea poate fi descarcata aici

IMPORTANT!

Pentru anul 2010 Consiliul National a stabilit in cadrul Programului National de Pregatire Profesionala

un numar de

40 de credite EPC,

credite care se vor efectua in cursul anului si se vor lua in considerarea la avizul pentru anul 2011.

Creditele se vor obtine prin participarea la manifestarile de profil organizate in timpul anului 2010.

Avizarea pentru anul 2010

Avizarea pentru anul 2010 se face in urmatoarele conditii:

1. Dovada locului de munca. Daca aceasta dovada este deja la dosar si nu s-a schimbat locul de munca (se specifica si in cererea de avizare acest lucru) nu se mai cere acelasi document inca odata.
Va reamintim ca se considera dovada a locului de munca/exercitarii profesiei:
-copie dupa CUI/CIF pentru titularii de SRL(asociat unic sau asociat majoritar)/CPI
-adeverinta (formularul folosit si anul trecut) pentru angajati

2.Dovada de plata a cotizatiei
la zi + trei luni in avans
ex:
Daca se solicita avizul in luna ianuarie 2010 cotizatia se plateste pe ianuarie + trei luni in avans (febr. martie, aprilie)
Daca se solicita avizul in luna martie 2010, cotizatia se plateste pentru lunile ian + febr. + martie + 3 luni in avans (aprilie, mai, iunie)

3.Avizarea pe 2010 se va face in primele 3 luni ale anului.

ATENTIE:
NU SE ACORDA AVIZUL 2010 DACA NU SUNT ACHITATE SI COTIZATIILE RESTANTE (2008 si 2009)

INSCRIEREA IN OTDR

EXTRAS din REGULAMENT

privind Procedura de înscriere în OTDR, precum şi

eliberarea şi avizarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2010

Art. 3. – Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară şi foaia matricolă (copii legalizate);

b) certificat de cazier judiciar (original);

c) certificat de sănătate fizică şi psihică tip "A5"(original);

d) actul de identitate şi, după caz, certificatul de casătorie (copie);

e) dovada de achitare a taxei de înscriere şi achitarea taxei de membru pe trei luni în avans (copie);

f) adeverinţă de salariat pentru persoanele angajate cu contract individual de muncă (formular tipizat) sau copie de pe CUI/CIF pentru persoanele care exercită profesia în regim independent (SRL/ CPI/PFA).

g) două fotografii color 3x4 cm.

EXTRAS din HOTARAREA CONSILIULUI NATIONAL din 27-28.11.2009

Art 13. - Se aproba ca taxa de inscriere in OTDR in 2010 sa se mentina la suma de 700 RON, cu exceptia absolventilor din 2009 si 2010, pentru care taxa de inscriere va fi de 200 RON. Odata cu taxa de inscriere se va achita anticipat si cotizatia pentru trei luni incepand din luna inscrierii.