22 noiembrie 2008

Decizia Biroului Executiv al OTDR

                                                                                     


                 Art. 1. Biroul Executiv, constatand ca pana la data de 07.11.2008 un numar de tehnicieni dentari, membri ai OTDR, au cotizatii restante de peste 3 luni decide:

   a) In baza Art. 12, Alin. (1), lit. c) din statutul OTDR tehnicienilor dentari care pana la data de 22.11.2008 nu au achitat cotizatiile datorate, aferente anului 2008 pana la luna Iulie inclusiv, li se suspenda calitatea de membru al OTDR. (atrage dupa sine suspendarea dreptului de exercitare a profesiei)
  b) In baza Art. 12, Alin. (2) din statutul OTDR tehnicienii dentari carora li s-a suspendat calitatea de membru al OTDR vor fi publicati in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari cu mentiunea “Suspendat” incepand cu data de 24.11.2008.

                  Art. 2. Prezenta decizie se va aduce la cunostinta membrilor prin publicare pe site-ul www.otdr.ro si prin e_mail catre presedintii de Consilii Judetene.

                 Art. 3. Presedintele OTDR va duce la indeplinire prevederile acestei hotarari.

ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA
BIROUL EXECUTIV

Presedinte,

Alina Moldovan

                                                                Data: 07.11.2008