22 februarie 2011

CONVOCATOR


 

PRESEDINTELE

ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

cu sediul in Bucuresti, str. Ilarie Chendi Nr.2, sector 2, avand Codul de inregistrare fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si ROF-ul OTDR, convoaca Adunarea Generala Ordinara Judeteana a tehnicienilor dentari – membrii OTDR din Judetul Constanta pentru data de 12.03.2011, ora 11,00.

Lucrarile adunarii generale judetene se vor desfasura in Orasul Constanta,

HOTEL
MARIA

(SALA Polivalenta-et.3)

b-dul 1 Decembrie 1918, nr.2D (intrarea din strada Traian-restaurant Crama)

La adunarea generala judeteana sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membrii OTDR cotizanti, inscrisi in RUTD 2010 revizuit la 31.12.2010 (publicat pe siteul www.otdr.ro in luna februarie 2011).

Adunarea Generala Ordinara Judeteana a tehnicienilor dentari – membrii OTDR, va avea urmatoarea ordine de zi:

Alegerea reprezentantilor tehnicienilor dentari - membrii OTDR, la Adunarea Generala Nationala a ODTR 2011

Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Judeteana este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70  din ROF.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala judeteana este convocata, in data de 12.03.2011 ora 13,00, cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare.

PRESEDINTE OTDR

DOMBAI ATTILA CSABA

Prin mandatar,


Presedinte

Pana Simona

Consiliul Judetean Constanta
al  OTDR