30 ianuarie 2013

Prelungirea perioadei de avizare Stimati colegi,

 Va anuntam ca Biroul Executiv a decis prelungirea perioadei de acordare a avizului aferent anului 2013 pana in data de 28 februarie 2013.

Procedura de avizare ramane neschimbata, cu urmatoarea mentiune:
  În cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime în profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară la data solicitarii avizului, aceştia vor da o declaratie pe proprie raspundere ca vor prezenta documentele care constituie dovada locului de munca (asa cum sunt precizate in Regulamentul de avizare) în termen de maxim 45 zile de la data acordarii avizului, in caz contrar au luat la cunostinta ca avizul devine nul.  


Simpozion in cadrul Mara Medica


   Ordinul TehnicienilorDentari din Romania prin Consiliul Judetean Maramures al OTDR  organizeaza in perioada desfasurarii evenimentului ,,MaraMedica’’(22- 23 februarie 2013), la Hotel Mara din Baia Mare,Bvd.Unirii nr.10-Sala Polivalenta, 
                                      
 Simpozionul care are urmatorul program: 

 Vineri – 22/02/2013 - “Initiere in metalo- ceramica”– cu demonstratie practica – sustinut de Th. Dentar Adrian Apreotesei – VITA

Sambata – 23/02/2013–“Considerente practice in realizarea modelului cu bont mobilizabil  si transferul in articulator” – sustinut de Th. Dentar Ion Viorel - ALLIGATOR

Manifestarea este creditata de catre OTDR  cu 16 credite EPC, iar taxa  de participare  este  de  180 lei.

Informatii suplimentare  se pot obtine de la d-na  Angela Dobrai , telefon: 0729571353


29 ianuarie 2013

Avizarea pentru anul 2013

Extras din REGULAMENTUL
privind AVIZAREA Certificatului de membru al OTDR pentru anul 2013


Avizarea certificatului de membru se face anual si confera tehnicianului dentar dreptul de a exercita profesia pe perioada avizului. Pentru intreg anul 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) avizarea certificatului de membru se face in perioada 01.12.2012 -  28.02.2013.
Avizarea Certificatului de membru se face la sediul CJ/CMB al OTDR in raza căruia tehnicianul dentar işi desfăşoară activitatea;
La prezentarea pentru obtinerea avizului, tehnicienii dentari vor anexa urmatoarele:

(1) dovada locului de muncă si a experientei profesionale exercitata efectiv si legal (experienta profesionala ce poate fi dovedita cu acte) - astfel:

a) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial:
-adeverinta de la angajator conform modelului anexat - Anexa nr.2 (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) - pentru salariati in institutiile publice ( de stat)
-Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL``) - eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) - pentru salariati in institutii private
-dovada experientei profesionale exercitata efectiv si legal (pentru cei care nu o au depusa la dosar: copie carnet de munca/adeverinta de la ITM/etc.)

b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CPI/PFA/PF s.a.):

b1) CPI/LTD/PF/PFA:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme),
- ,,Fisa de exercitare a profesiei`` - conform modelului anexat (anexa 4),
- Certificatul de inregistrare la DSP a CPI/LTD/PF/PFA - in cazurile in care exista aceasta inregistrare,
- Declaratia 070/Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF) sau adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice pentru perioada exercitarii profesiei de tehnician dentar,

b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
-,,Fisa de exercitare a profesiei`` - conform modelului anexat,
- Certificatul de inregistrare la DSP - in cazurile in care exista aceasta inregistrare

***Pentru debutanti:
- copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica conform reglementarilor prevazute in Statut OTDR sau copie contract de munca, si
- adeverinta de salariat de la angajator (valabilitate 30 zile de la data eliberarii) - pentru salariati in institutiile publice ( de stat)
- Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal``) - eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare, semnatura si stampila angajator) - pentru salariati in institutii private

*** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa <Decizia de pensionare> (daca nu se afla deja depusa la dosar).

*** Titularii CPI/LTD/PFA precum si asociatii/administratorii din cadrul SRL-urilor care sunt si angajati cu contract individual de munca in propriul laborator/cabinet de tehnica dentara trebuie sa prezinte si Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal``) - eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator)

Nota: In cazul tehnicienilor dentari debutanţi, precum şi a tehnicienilor dentari care au vechime in profesie, dar care nu desfăşoară activităţi de tehnică dentară la data solicitarii avizului, aceştia vor da o declaratie pe proprie raspundere ca vor prezenta documentele mentionate la art.2 alin 1  in termen de maxim 45 zile de la data acordarii avizului, in caz contrar  avizul devine nul.

(2). dovada achitării cotizaţiei de membru, astfel :
- pentru membrii care solicita aviz/2013 in perioada de avizare (01.12.2012 -28.02.2013) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei/ 2012, pe care este aplicata stampila bancii,
- pentru membrii care solicita aviz/2013 dupa perioada de avizare (01.12.2012 -28.02.2013) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei la ,,zi``, pe care este aplicata stampila bancii, 

(3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2012 si, dupa caz, in anii anteriori (pentru cei cu restante), in Romania si/sau UE - se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR si/sau diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E . In cazul in care pentru acordarea avizului se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in anul 2012, la sediul central se vor trimite copii dupa aceste diplome.
* Creditele EPC pentru cursuri/evenimente/s.a din UE vor fi atribuite la sediul central al OTDR numai dupa verificarea ,,veridicitatii`` cursurilor si numai dupa aceea se vor comunica catre CJ si se va acorda avizul .
Avizarea Certificatului de membru OTDR,  incepand cu anul 2014, se va face numai in conditiile acumularii integrale a necesarului de credite EPC anual si a recuperarii creditelor restante din anii anteriori.

(4). Copie C.I. valabila;Tehnicienilor dentari,care nu indeplinesc conditiile de avizare pentru anul 2013 si astfel nu se avizeaza in perioada 01.12.2012 - 28.02.2013, precum si celor care nu solicita avizarea in perioada 01.12.2012 - 28.02.2013 , ,,avizul`` li se poate acorda si ulterior, numai daca acestia indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind avizarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2013. In aceste cazuri, daca sunt indeplinite cerintele aratate, avizul pentru anul 2013 se acorda de la data indeplinirii conditiilor de avizare si este valabil pana la 31.12.2013. (exemplu:AVIZAT de la data de 23.05.2013 la 31.12.2013``)

La prezentarea pentru obtinerea avizului/ 2013, completarea cererii RUTD (anexa nr.2) si, dupa caz, ,,Fisa de exercitare`` (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent - anexa nr.4) sau prezentarea ,,adeverintei de salariat`` ( pt. membrii care sunt angajati in institutii publice - de stat) - anexa nr.3 / Raport per salariat ( membrii care sunt angajati in institutii private) - sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.

Membrii OTDR care indeplinesc conditiile de avizare dar nu au aplicat ,,avizul`` pe certificatul de membru vor fi inscrisi in RUTD ,,INACTIVI`` - Fara aviz/Neavizat.

 Membrii OTDR care au fost notificati , mentionati in ultimul RUTD afisat pe site-ul OTDR, cu status ,,SUSPENDAT`` (pentru restante la plata cotizatiei si/sau restante la credite EPC) vor prezenta la avizare, pe langa documentele solicitate la art.2, si dovada achitarii taxei de schimbare de status in valoare de 100 RON.

Tehnicienii dentari care nu au avizul aplicat pe Certificatul de membru - inscrisi in RUTD cu status profesional INACTIV( ,,la cerere`` / ,,Fara aviz``)/ SUSPENDAT, nu au dreptul sa practice profesia de tehnica dentara.

 Pentru perioadele in care tehnicianul dentar desfasoara activitate de tehnica dentara fara sa aiba avizat Certificatul de membru, precum si pentru perioadele in care avizarea s-a obtinut ulterior termenelor stabilite prin regulamente, acesta este direct raspunzator.