7 ianuarie 2009

Extrase din Hotararea Consiliului National al OTDR

                 In sedinta  Consiliului National al OTDR din 24-26 noiembrie 2008 au fost adoptate urmatoarele :

                   Referitor la taxa de inscriere si cotizatia lunara:

Art. 1.
(1) Valoarea cotizatiei datorate de membri catre OTDR este lunara.
(2) Plata cotizaţiei se face lunar pana la ultima zi a lunii in curs.
(3) Termenul scadent pentru plata cotizatiei este ultima zi a lunii in curs.
a) Incepand cu 01.01.2009 se vor percepe penalitati pentru neplata cotizatiei,in valoare fixa de 0,5 RON / zi pentru fiecare zi de intarziere calculata de la data scadentei. 
b) Calcularea penalitatilor inceteaza numai la achitarea cotizatiei la zi (adica pana la ultima zi a lunii precedente).
(4) Plata cotizatiei se poate face si pentru 3, 6 sau 12 luni.

Art. 2. Incepand cu 01.01.2009, tehnicienii dentari care se vor inscrie in OTDR vor achita la inscriere pe langa taxa de inscriere si contravaloarea pe trei luni a cotizatiei.

Art. 3.Neplata cotizaţiei aferente pe trei luni atrage sancţionarea cu suspendarea din calitatea de membru OTDR până la achitarea integrala a acesteia si a penalitatilor aferente.

Art. 4.
(1) Incepand cu 01.01.2009 taxa de inscriere in OTDR va fi de 700 ron. 
(2) Exceptie o fac absolventii din anul 2008, si cei care fac dovada ca nu au practicat profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei de la data infiintarii OTDR si pana la data depunerii cererii de inscriere in OTDR.

 Referitor la membrii OTDR care pot beneficia de reduceri:
Art. 10. 
(1) CN hotaraste categoriile de membri OTDR care pot beneficia de reduceri sau pot fi exceptate de la plata cotizatiilor si taxelor astfel:
a) femei aflate in perioada pre/postnatala 
b) orice persoane aflate in perioada de ingrijire copii
c) pensionari indiferent de varsta sau motivul pensionarii
(2) Sub sanctiunea retragerii calitatii de membru al Ordinului scutirea de la plata unor taxe sau a cotizatiei se poate acorda doar in cazul intreruperii exercitarii profesiei de tehnician dentar.
(3) Cererile de reducere a taxelor sau cotizatiei datorate catre Ordin trebuie sa aiba la baza dovada reducerii/suspendarii activitatii pentru perioada respectiva. 
(4) Membrii OTDR care cer suspendarea din calitatea de membru al OTDR pot fi exceptati de la plata unor taxe sau a cotizatiei pe perioada auto-suspendarii. 
(5) Cererile de reducere sau de scutire de la plata unor taxe sau a cotizatiei se fac catre secretariatul Ordinului si vor fi solutionate de BE al OTDR in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(6) Cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) nu se vor accepta cereri pe perioada nederminata sau fara dovada aflarii intr-una din situatiile prevazute la alin (1).
(7) Persoanelor cu dizabilitati li se pot acorda facilitati la plata taxelor, de la caz la caz.

                  Referitor la sedinta Adunarii Generale Nationale: 
Art. 9.
(1) CN hotareste prin derogare amanarea AGN anuala ordinara a anului 2008 si dispune comasarea cu AGN anuala a anului 2009.
(2) Presedintele OTDR va dispune convocarea AGJ pentru alegerea reprezentantilor la AGN.
(3) CN deleaga catre BE al OTDR alegerea locatiei si organizarea AGN