29 septembrie 2011

Depunere candidaturi Consilieri Judeteni si CMB

Depunerea candidaturilor pentru Consiliile Judetene,respectiv pentru Consiliul Municipal Bucuresti se face intre 13-26 septembrie(eventual cu prelungire pana pe data 3 octombrie)

Extras din REGULAMENTUL ELECTORAL 2011 al ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI din ROMANIA pentru alegerea organelor de conducere la nivel judetean - Consiliile judetene ale OTDR

Art.2. Dreptul la vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere teritoriale ale OTDR, il au numai tehnicienii dentari inscrisi in RUTD ca „membri activi”.

Dreptul de vot se exercită de catre tehnicianul dentar numai in judeţul pe raza caruia figureaza inscris in evidentele OTDR.

Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate si semnatura olograf.

Art.3. Fiecare tehnician dentar – membru activ, poate candida pentru oricare din funcţiile de conducere elective teritoriale, cu exceptia :

- persoanelor care anterior dobandirii calitatii de membru sau in calitate de membru OTDR, prin actiunile lor, au adus atingere profesiei, imaginii si scopului profesional al OTDR.

- persoanele care au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara.

- persoanele care detin functii de conducere in alte organizatii/asociatii profesionale/sindicale si/sau patronale de profil din Romania.

- persoanele care sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice.

Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu cele ale Art.25 din prezentul regulament.

Art.4. Organele de conducere ale OTDR la nivel judetean sunt :

a. Adunarea Generală Judeţeană (AGJ) care are rol electiv, formata din membrii activi si cotizanti care isi desfasoara activitatea pe raza judetului respectiv. AGJ alege prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum 2/3 din numarul total al membrilor inscrisi in RUTD ca membrii activi. In cazul in care se constata lipsa cvorumului la prima convocare, se va convoca o noua AGJ care poate avea loc in aceeasi zi cu prima sedinta, dar la ore diferite, si care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple, indiferent de numarul membrilor prezenti.

b. Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti (CJ/ CMB), functioneaza ca organ reprezentativ si executiv al OTDR.

CJ/CMB are un numar de membrii proportional cu numarul de tehnicieni – membri activi, astfel:

- pana la 30 membri – CJ are 5 membri;

- peste 30 membri – CJ poate avea pana la 11 membri (obligatoriu numar impar). Numarul acestora urmeaza a fi stabilit de catre AGJ, prin vot deschis exprimat inaintea alegerilor membrilor CJ, in functie de numarul candidatilor;

- CMB are 11 membri.

Membri CJ/CMB sunt alesi de catre AGJ/AGMB.

c. Biroul Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.

CJ/CMB vor alege dintre membri sai un birou executiv format din presedinte, doi vicepresedinti si un secretar.

Nu pot candida la functia de Presedinte CJ/CMB persoanele care au implinit varsta legala de pensionare.

Art.25. Au dreptul de a fi aleşi in Consiliile Judetene/CMB ale OTDR tehnicieni dentari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- tehnician dentar – „membru activ” la data de 1.07.2011;

- tehnician dentar cu o vechime de minim 5 ani neintrerupti in profesie;

- nu au suferit vreo condamnare penală sau civila in legatura cu profesia.

- nu se incadreaza in categoria personelor mentionate la Art.3 din prezentul regulament.

Art.26. Candidaturile vor fi adresate presedintelui CEJ/CEMB in termen - conform calendarului electoral. In situatia in care pana la termenul stabilit nu se constitue CEJ, candidaturile vor fi adresate presedintelui CEC, iar CEC va prelua toate prerogativele CEJ-ului in cauza.

Art.27. Dosarul pentru candidatura va cuprinde:

a) solicitare de candidatura (scrisoare de intentie): nume, prenume, domiciliu, C.I./B.I.,CNP, locul de munca, forma de exercitare a profesiei (independent/angajat), date de contact, Consiliul Judetean pentru care candideaza, s.a;

b) declaratie pe proprie raspundere ca nu incalca prev. Art. 3 din prezentul regulament.

c) curriculum vitae;

Art.28. Comisiile Electorale Judetene, sau dupa caz, CEC vor verifica dosarele de inscriere ale candidatilor si vor inscrie in listele de candidatura pe acelea care indeplinesc conditiile legale.

Art.29. Contestaţiile se depun astfel:

- Impotriva candidaturilor - in termen de 2 zile de la data publicarii pe site a listelor.

- Contestatii impotriva oricaror acte si fapte legate de procesul electoral (votare, numarare, validare, etc) se depun in termen de maxim 24 ore de la momentul constatarii actelor/faptelor contestate.

Contestatiile se depun in scris, motivat, insotite, dupa caz, de probatoriu, la CEJ/CEMB care le va transmite de urgenta, spre solutionare catre CEC.

Contestatiile se solutioneaza de catre CEC, in termen de :

- 24 h de la data primirii de catre CEC a contestatiei si documentelor aferente in cazul contestatiilor ce privesc candidatura.

- In maxim 12 ore, de la primirea contestatiei, in celelate cazuri.

Contestatiile impotriva deciziei de respingere a candidaturii se fac in termen de 24 de ore de la publicarea/comunicarea deciziei de respingere, se depun la CEJ/CEMB, se solutioneaza de catre CEC in termen de 24 de ore si se transmite rezolutia catre comisia electorala judeteana/CEMB la care a fost depusa candidatura.

Art.30. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, precum şi a termenului de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, CEC/CEJ/CEMB încheie un proces verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art.31. Listele finale cuprinzând candidaturile vor fi trimise de CEJ/CEMB, împreună cu o copie a procesului verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, la CEC si vor fi facute publice pe site-ul OTDR.