9 septembrie 2009

Revizuirea RUTD si revizarea Certificatului de Membru

În zilele de 30-31.07.2009, a avut loc şedinţa ordinară a Biroului Executiv al OTDR, în baza art. 36 (1) din Legea nr. 96/2007 şi art. 36 (1) şi 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OTDR.

În conformitate cu deciziile luate de Biroul Executiv , vă aducem la cunoştinţă că în vederea revizuirii Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari – RUTD, este necesară completarea dosarelor membrilor OTDR cu următoarele documente:

 • A.Pentru profesie:
  • foaie matricolă (pentru absolventii după 1990 de liceu/postliceala/colegiu/universitate, care nu o au înscrisă pe verso la diplomă);
  • orice înscris doveditor al frecventării unei forme de pregătire sau informare în legătură cu profesia de technician dentar (ex: participare la evenimente, work-shop-uri, cursuri, simpozioane, congrese etc);
  • dovada detinerii titlului de "tehnician dentar principal".
 • B.Alte documente:
  • adeverinţă de vechime în profesie(vechime ce poate fi dovedită cu acte);
  • pentru forma de exercitare a profesiei de tehnician dentar – copie după documente doveditoare (pentru SRL - copie CUI; pentru CPI/PFA/Laboratoare individuale sau alte denumiri date de organele fiscale - copie CIF.


   Totodata, va rugam, sa verificati valabilitatea avizului de pe spatele certificatului de membru si in cazul in care acesta este expirat va amintim ca trebuie sa va prezentati pentru noul aviz.

   Actele necesare:

-Certificatul de membru

-Certificat medical tip A5 de la medicul de medicina a muncii

-Dovada platii cotizatiei la zi

-Adeverinta de la locul de munca(identica cu cea de la punctul B).Daca completati adeverinta pe loc trebuie sa aveti stampila firmei(CPI,SRL etc) .


Termenul limită pentru depunerea documentelor de la punctul A si B este 01.10.2009.Consiliul Judetean Constanta al OTDR