28 noiembrie 2012

"Forum de tehnica dentara"

    
  Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, in cadrul Programului National de Educatie Profesionala Continua,organizeaza in perioada 14-15 decembrie 2012,  la Hotel INTERNATIONAL Bucuresti - str.Cauzasi, nr. 27, evenimentul:                                                               ,, FORUM DE TEHNICA DENTARA''
Manifestarea este creditata de catre OTDR cu 16 credite EPC, iar taxa de participare este de 170 lei.

detalii

13 noiembrie 2012

Extras din Codul Munciidin 24/01/2003   al României
versiune consolidata la 27.07.2012
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă

Art. 50. - Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;


CAPITOLUL V
Încetarea contractului individual de muncă

SECŢIUNEA 1
Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;