30 aprilie 2014

Adunarea Generala Nationala 2014

       Adunarea Generala Nationala ordinara a OTDR 2014 va avea loc  in data: 23 mai 2014 orele 11,00 la sediul central al OTDR din Bucuresti, Sos.lancului nr. 4B-4K, sector 2.
ORDINEA DE ZI
1) Aprobarea Situatiilor financiare aferente anului 2013, insotite de Raportul de gestiune la 31.12.2013 si de Raportul comisiei de cenzori privind exercitiul financiar 2013.
         La Adunarea Generala Nationala a OTDR 2014, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze
reprezentantii alesi de Adunarea Generala Judeteana a OTDR, respectiv Adunarea Generala a
Municipiului Bucuresti, a tehnicienilor dentari activi si cotizanti inregistrati in Registrul Unic (RUTD)
revizuit si actualizat la 31.12.2013, considerata data de referinta, si publicat pe site-ul OTDR.
     Dreptul de vot al reprezentantilor Adunarilor Generate Judetene ale OTDR, respectiv a Municipiului
Bucuresti, se exercita exclusiv prin corespondents - in conformitate cu Art. 43 din Statutul OTDR.
    Votul prin corespondenta reprezinta formularul "Buletin de vot prin corespondenta" transmis
prin posta (transmis de catre OTDR reprezentantilor desemnati de Adunarile Generate Judetene pentru
AGN a OTDR 2014, la adresele care figureaza inregistrate in Registrul reprezentantilor la data de
referinta), sau, in cazuri speciale, pus la dispozitie de catre secretariatul OTDR de la sediul central, Sos.
lancului nr. 4B-4K, sect. 2, Bucuresti (tel: 0732 731559).
  Odata cu "Buletinele de vot prin corespondenta", vor fi transmise reprezentantilor si materialele
aferente ordinei de zi a AGN a OTDR 2014 ce sunt supuse spre aprobare.
  Convocatorul, materiale informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi si "Procedura de vot
prin corespondenta pentru AGN a OTDR 2014" (inclusiv modelul Buletinului de vot) sunt disponibile la
Consiliile Judetene, respectiv al CMB, ale OTDR precum si pe siteul OTDR, www.otdr.ro
   Buletinele de vot prin corespondenta transmise de reprezentanti vor fi luate in considerare daca sunt
primite/inregistrate la sediul central al OTDR pana in data de 22.05.2014, ora 16.00,
   Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua
oara Adunarea Generala Nationala a OTDR, cu aceeasi ordine de zi, la data de 24 mai 2014,
tncepand cu ora 11,00, in acelasj loc. In aceasta situatie se prelungeste termenul limita de primire prin
posta a Buletinelor de vot prin corespondenta cu inca 1 zi (pana la data de 23 mai 2014).