9 decembrie 2013

Avizarea Certificatului de membru al OTDR pe anul 2014
Extras din Regulamentul privind AVIZAREA Certificatului de membru al OTDR pentru anul  2014

Documente necesare:


Ø  Avizarea certificatului de membru se face anual si confera tehnicianului dentar dreptul de a exercita profesia pe perioada avizului. Pentru intreg anul 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) avizarea certificatului de membru se face în perioada 15.12.2013 – 28.02.2014
Ø  La prezentarea pentru obtinerea avizului , tehnicienii dentari vor completa cererea RUTD/2014 ( anexa nr. 2 - vezi documente de download ) la care vor  anexa urmatoarele:
(1)  dovada locului de munca astfel:
a)    pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial:
  a1)   pentru salariati in institutiile publice (de stat) : Adeverinta de la angajator
 (conform modelului anexat – Anexa nr.3)  sau Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’)  - eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator)  (valabilitate 30 zile de la data eliberarii)
   a2pentru salariati in institutii private: Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator)
        b) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent (SRL/LTD/CTD/PFA- colaborator.):
 b1)   CTD/LTD/PFA-colaborator:
- copie CIF (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita profesia sub mai multe forme),
- „Fisa de exercitare a profesiei”– conform modelului anexat (vezi documente de download-anexa 4),
- Declaratia 070 (daca s-a facut inregistrarea fiscala in 2013 sau s-au facut modificari in 2013) / Declaratie 200 (ultima depusa la ANAF)
- copie contract de colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica dentara conform regulamentelor/ normelor OTDR – pentru membrii OTDR  (debutanti sau definitivi) care sunt inregistrati fiscal ca persoane fizice autorizate ( PFA-colaborator.)
b2) SRL:
- Copie CUI (daca aceasta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara/daca si-a schimbat forma de exercitare/daca exercita sub mai multe forme),
- „Fisa de exercitare a profesiei” – Anexa 4 (vezi documente de download)
- * Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,REVISAL’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator) , in cazul in care solicitantul detine functia de tehnician dentar la propriul SRL.
*Titularii CTD/LTD precum si asociatii/administratorii din cadrul SRL-urilor care sunt si angajati cu contract individual de munca in propriul laborator/cabinet de tehnica dentara trebuie sa prezinte si Raport per salariat (extras din Registrul general de Evidenta al salariatilor ,,ReviSal’’) – eliberat de Angajator (nr., data de inregistrare , semnatura si stampila angajator). Asociatiilor/administratorilor SRL-urilor-tehnicieni dentari- care nu au incheiat un Contract Individual de Munca pentru functia de tehnician dentar, li se recomanda incheierea unui astfel de contract.
** Pentru pensionarii in activitate, copie si dupa „Decizia” de pensionare (daca nu se afla deja depusa la dosar).

Nota: Nu se acorda avizul/2014 pe Certificatul de membru tehnicienilor dentari care nu fac dovada ca desfasoara activitati de tehnica dentara.

       (2). dovada achitarii cotizatiei de membru, astfel :
- pentru membrii care solicita aviz/2014 in perioada de avizare stabilita
  (15.12.2013 -28.02.2014) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei/ 2013, pe care este aplicata stampila bancii,
pentru membrii care solicita aviz/2014 dupa perioada de avizare stabilita (15.12.2013 -28.02.2013) - copie dupa dovada achitarii cotizatiei la ,,zi’’ , pe care este aplicata stampila bancii.
         (3). dovada participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2013 si, dupa caz,  in anii anteriori (pentru cei cu restante), in Romania si/sau UE – se vor prezenta in original diplomele de la cursurile/evenimentele/manifestarile creditate de catre OTDR si/sau diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.EIn cazul in care pentru acordarea avizului  se iau in calcul si diplomele de la cursuri/evenimente/s.a. din U.E, la care s-a participat in  anul 2013,  la sediul central  se vor trimite copii dupa aceste diplome.
* Creditele EPC pentru cursuri/evenimente/s.a din UE vor fi atribuite la sediul central al OTDR numai dupa verificarea ,,veridicitatii’’ cursurilor si numai dupa aceea se vor comunica catre CJ si se va acorda avizul .
      (4). Copie C.I. valabila;- numai daca aceasta s-a schimbat si nu exista la dosar. Daca este cazul si documentele care sa ateste schimbarea numelui (casatorie, divort etc) fata de cel din cererea de inscriere

Ø  Necesarul anual de credite EPC pentru obtinerea avizului este stabilit prin Programul National de Educatie Profesionala Continua- (vezi sectiunea  Programul de Educatie Profesionala)
Ø  Numarul de credite EPC obtinut suplimentar fata de necesarul  anual obligatoriu se reporteaza in anul urmator.
Ø  Avizarea  se efectueaza pe verso Certificatului de membru, cu înscrierea urmatoarelor mentiuni: AVIZAT ANUL 2014, numarul de înregistrare din Registrul de avize, numarul de certificat, semnatura presedintelui  si stampila CJ/CMB al OTDR.
Ø  Tehnicieniilor dentari care nu indeplinesc conditiile (lipsa credite sau neplata cotizatiei) sau nu solicita avizul aferent anului 2014 in perioada stabilita (15.12.2013-28.02.2014) li se acorda avizul pe Certificat de la momentul solicitarii pana la 31.12.2014 si numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor  (dovada locului de munca, plata integrala a cotizatiei si efectuarea numarului de credite).
Ø  La prezentarea pentru obtinerea avizului/ 2014, completarea cererii RUTD (anexa nr.2) si  a Fisei de exercitare (locul de munca a activitatii de tehnica dentara in sistem independent – vezi documente de download) sau prezentarea adeverintei de salariat ( pt. membrii care sunt angajati in institutii publice - de stat - anexa nr.3- vezi documente de download-) / Raport per salariat ( membrii care sunt angajati in institutii private), sunt obligatorii pentru toti membrii OTDR.
Ø  Membri OTDR care nu au aplicat avizul  pe certificatul de membru vor fi inscrisi in RUTD in sectiunea membrilor INACTIVI.
Ø  Membri OTDR care au fost notificati , mentionati in ultimul RUTD afisat pe site-ul OTDR, cu status ,,SUSPENDAT’’(pentru restante la plata cotizatiei si/sau restante la credite EPC) vor prezenta la avizare , pe langa documentele solicitate, si dovada achitarii taxei de schimbare de status in valoare de 100 RON.
Ø  Tehnicienii dentari care nu au avizul  aplicat pe Certificatul de membru - inscrisi in RUTD cu status profesional INACTIV/SUSPENDAT, nu au dreptul sa practice profesia de tehnica dentara.
Ø  Pentru perioadele in care tehnicianul dentar desfasoara activitate de tehnica dentara fara sa aiba avizat  Certificatul de membru, precum si pentru perioadele in care avizarea s-a obtinut ulterior termenelor stabilite prin regulamente, acesta este direct raspunzator.
Ø   Regulamentul de avizare a Certificatului de membru/2014 intra în vigoare la data de 15.12.2013  si poate fi completat si modificat oricand, prin decizie a Biroului Executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Ø  Regulamentul de avizare a Certificatului de membru/2014 se completeaza corespunzator/coreleaza cu normele OTDR si dispozitiile Regulamentului OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a profesiei de tehnician dentar si autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara – publicat pe site-ul OTDR www.otdr.ro