24 ianuarie 2011

Avizarea Certificatului de membru pe anul 2011

La prezentarea pentru obtinerea avizului anual, tehnicienii dentari vor face dovada:
1. locului de munca - adeverinta salariat (pentru angajati) sau CIF(CUI) - pentru independenti - daca acesta nu exista deja la dosar de la avizarea anterioara;
2. achitarii cotizatiei de membru de la data inscrierii pana la zi (copie OP pe care are aplicata stampila bancii);
3. participarii la Programul de educatie profesionala continua in anul 2010- credite EPC acumulate (copie dupa certificate/diplome de la cursuri/evenimente/s.a acceptate prin Programul National de Educatie Profesionala Continua al OTDR).
Consiliul National al OTDR a aprobat, prin derogare de la prevederile Programul National de Educatie Profesionala Continua, reducerea numarului necesar de credite EPC aferente anului 2010 la jumatate din numarul de credite anuale prevazut in Programul de Educatie Profesionala Continua. Astfel, avizarea pe 2011 a Certificatului de Membru OTDR se face diferentiat:
- membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat minim 20 de credite EPC, respectiv 15 credite EPC (salariati) si 0(zero) credite EPC (pensionari, s.a.), vor primi aviz pentru tot anul 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011);
- membrii OTDR care la finele anului 2010 au acumulat mai putin de 20 de credite EPC, respectiv mai putin de 15 credite EPC (salariati) vor primi aviz numai pentru Semestrul I 2011 (01.01.2011 - 30.06.2011), cu obligativitatea de a completa pana la 30.06.2011 numarul de credite aferent anului 2010, conditie de acordare in luna iulie 2011 a avizului pentru Sem II 2011 (01.07.2011 - 31.12.2011).
Membriilor OTDR care pana la 31.12.2010 au acumulat mai mult decat numarul maxim de credite EPC aferente anului 2010, li se reporteaza integral in anul 2011 numarul de credite EPC dobandite suplimentar.
Avizarea se efectueaza pe verso certificatului de membru, cu inscrierea urmatoarelor mentiuni: AVIZAT ANUL 2011,respectiv AVIZAT 1.01.2011-30.06.2011, AVIZAT 1.07.2011-31.12.2011, numarul de inregistrare din Registrul de avize, numarul de certificat, semnatura presedintelui si stampila CJ/CMB.
Pentru acordarea avizului 2012 membrii OTDR trebuie sa aibe acumulate numarul de credite aferente anului 2010 conform derogarii stabilite de Consiliul National pentru anul 2010 (20/15/5) plus numarul total de credite EPC aferente anului 2011 conform Programului national EPC( 40/30/10).
Completarea cererii de inscriere in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari este obligatorie pentru toti membrii OTDR.
Detalii si formulare gasiti pe site-ul oficial: www.otdr.ro

Niciun comentariu: