24 ianuarie 2011

Inscrierea in OTDR 2011

nscrierea in OTDR se face pe baza cererii de inscriere adresata presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti in raza caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea.


Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara si foaia matricola (copii legalizate), emise de o institutie de invatamint de profil recunoscute de lege;
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate legal 6 luni de la data emiterii) ;
c) certificat de sanatate fizica si psihica (depus in original si in termenul de valabilitate legal 3 luni de la data emiterii ) - certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/ cabinete medicale/ institutii ( policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta in acest sens;
d) actul de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie (copie);
e) dovada de achitare a taxei de inscriere (copie);
f) dovada exercitarii profesiei, dupa cum urmeaza:
f1 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim salarial : adeverinta conform modelului anexat;
f2 ) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in regim independent( SRL/LTD/CPI/PFA/s.a.) : copie CUI/CIF;
f3 ) pentru persoanele care nu isi desfasoara activitatea in tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere : declaratie notariala ca nu desfasoara activitati de tehnica dentara la data depunerii cererii de inscriere in OTDR, cu exceptia promotiei 2011, si dovada vechimii in profesia de tehnician dentar (unde este cazul);
g) trei fotografii color 3x4 cm.

*NOTA: In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5 , din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2011 este in valoare de 1000 lei.
Exceptie: absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile incepand cu anul 2008, care dovedesc ca nu au profesat tehnica dentara (declaratie notariala) pentru care taxa de inscriere va fi in valoare de 200 lei. Declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii 2011.
Cotizatia de membru este de 40 lei/luna.
Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere).

Cod IBAN: RO13RNCB0088095494090001, BCR Bucuresti Mosilor

Detalii si formulare gasiti pe site-ul oficial:www.otdr.ro.

Niciun comentariu: